Föreningen för barns rätt till båda sin föräldrar

Mål/Vision

 

Slutmålet är att ALLA barn ska ha en harmonisk tillvaro MED kontakt med båda sina föräldrar och alla sina syskon och släktingar.

 

På vägen dit är målsättningen att öka trygghet och informera. Att hjälpa de som är utsatta. Se till att utsatta barn och ungdomar i större utsträckning än idag får rätt hjälp. Detsamma gäller dessa barns föräldrar och andra vuxna i dess omgivning. Allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnen.

 

Nyheter

 

2012-12-11 Föreningen konstitueras

Bakgrund och idé

 

Föräldraalienation innebär att ett barn, i regel i samband med konflikt mellan föräldrarna, utsätts för en otillbörlig påverkan, som leder till att den andra föräldern utan grund görs främmande för barnet. På detta sätt tappar barnet halva sitt ursprung förutom de såväl direkta samt långtgående konsekvenser detta får för det barn som drabbas.

Enskilda forskare har uppskattat 16000-22500 behandlingskrävande fall.

 

Ur Barnets rätt till familjeliv av Lena Hellblom Sjögren:

Om ett barn utan grund i uppenbara missförhållanden avskiljs från en förälder som barnet haft en kärleksfull relation till, skadas barnets psykologiska och känslomässiga utveckling, liksom barnets hälsa. Det är en psykisk övergreppssituation, som inte barnet självt identifierar som övergrepp. Barnet blir tvunget att alliera sig med den förälder det är beroende av, och ta avstånd från den andra. I många fall får den avskiljande föräldern stöd av både sociala myndigheter och rättsväsendet. Föräldraalienation kränker barnets lagliga och mänskliga rätt till familjeliv.

 

Det omedelbara behovet för de som drabbas är att hitta information, få stöd av andra i samma situation, möjlighet att uttrycka sig och att få hjälp. I dagsläget finns inget sådant forum.

Kunskapen hos de som möter barn/ungdomar samt föräldrar som är i denna typ av kris är också alldeles för liten eller obefintlig.

 

Första steget är att skapa en mötesplats och ett forum på nätet för de som i någon form eller någon roll råkar ut för problematiken. Det kan vara barn som upptäcker att det blivit utnyttjat, ett syskon som tappat kontakt med sin bror eller syster, en förälder som blir avskärmad från sitt barn, en mor eller farförälder, en ny sambo, vän eller vem som helst som berörs direkt eller indirekt. Mötesplatsen är till för alla som har varit eller är berörda i någon form.

 

Exempel på mötesplatsens innehåll:

• Information

• Forum för att utbyta erfarenheter

• Berättelser

• Kunniga auktoriteter i ämnet som, tex psykologer, advokater

• Hur man kan få hjälp

 

I förlängningen eller steg 2 är att påverka samhället för att motverka eller förebygga att föräldraalienation (FA) förekommer överhuvudtaget. Detta steg innehållet komponenter som informationsspridning, utbildning, information till de som möter barn och ungdomar i kris (tex BUP), påverka politiker för förbättrad lagstiftning och ökade möjligheter för att förebygga eller förhindra FA.

Man kan i detta steg också arbeta direkt mot skolor för att informera skolhälsovård och övrig personal samt stärka barn och ungdomars självkänsla.

 

När steg 2 någon gång i framtiden finns på plats och ingen FA förekommer så behövs inte detta arbete längre. Det vore den allra bästa målet. Att behovet är borta.

Tyvärr är världen inte så perfekt.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Kontakt: info@friabarn.se